Data Hub Andorra

Data Hub Andorra es tracta d’una plataforma dissenyada per emmagatzemar, creuar, connectar i processar dades de múltiples fonts d’informació. L’objectiu d’aquesta plataforma no és altre que unificar i centralitzar les dades generades per diferents proveïdors. Alguns d’aquests proveïdors són Andorra Telecom, el Departament de Mobilitat del Govern d’Andorra, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), entre d’altres.

Data Hub Andorra

L’objectiu principal de Data Hub Andorra és proporcionar un entorn amb l’última arquitectura i tecnologia per a poder executar anàlisis de dades que permetin entendre escenaris passats, presents o futurs al voltant de temes com el turisme, la mobilitat, l’urbanisme o el medi ambient. Alhora, ha de poder preveure i modelitzar l’evolució a futur per tal d’ajudar a la presa de decisions.

La plataforma també ha de servir com un entorn inclusiu capaç de generar sinergies entre l’administració publica, les empreses i els investigadors.

Et truquem

Et truquem!
Echevarne

Echevarne
A partir de la fusió de dos projectes i amb la llei d’inversió estrangera, que obria les portes a la inversió de fora, es va decidir tirar endavant l’obertura del laboratori a Andorra. Esperem seguir creixent tant en la part clínica com en la part industrial i veterinària.

Nice Fruit

Nice Fruit
Andorra té diversos avantatges que vam valorar molt en el moment de decidir establir-hi l’empresa, com són la seguretat, la legislació i l’estabilitat política. I després d’establir-nos al país, m’ha sorprès com a la gent li encanta viure a Andorra. Hi ha una gran qualitat de vida.

José María Roger, President - Nice Fruit